Markaðurinn
2018

Stærstu hluthafar

 

Nr. Nafn Hlutir %
1 Lífeyrissjóður verslunarmanna                          230.699.652     12,63
2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins                          158.512.037     8,68
3 Gildi lífeyrissjóður                          144.192.884     7,90
4 Stefnir hf.                           101.237.548     5,54
5 Sigla hf.                           100.000.000     5,48
6 Eaton Vance Management                            82.763.338     4,53
7 Birta lífeyrissjóður                            82.076.062     4,49
8 FAST-1                            73.510.773     4,03
9 Stapi lífeyrissjóður                            72.135.266     3,95
10 Júpíter rekstrarfélag hf.                             57.909.318     3,17
11 Brimgarðar hf.                             57.200.000     3,13
12 Frjálsi lífeyrissjóðurinn                            49.529.114     2,71
13 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda                            47.744.122     2,61
14 Lífsverk lífeyrissjóður                            45.141.808     2,47
15 Landsbankinn                            36.581.102     2,00
16 Sjóvá-Almennar tryggingar hf.                             33.756.368     1,85
17 Festa - lífeyrissjóður                            32.046.185     1,75
18 Íslandssjóðir hf.                             27.036.926     1,48
19 Arion banki hf.                             25.783.333     1,41
20 Kvika banki hf.                             25.713.554     1,41
  Samtals 20 stærstu                       1.483.569.390     81,22    

Hluthafar Regins hf. voru 523 í lok árs 2018 samanborið við 650 í lok árs 2017.


Lífeyrissjóður verslunarmanna er með 12,63% hlutdeild í heildarhlutafé félagsins. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er annar stærsti hluthafinn samanlagt með 8,68%. Gildi – lífeyrissjóður er þriðji stærsti hluthafinn með 7,90%.

Þróun hlutabréfaverðs

 

Fjöldi viðskipta með bréf í félaginu var tæplega 1.600 og heildarvelta á árinu var 27,9 milljarðar króna en velta á árinu 2017 nam 32,6 milljörðum króna.

Tilkynnt var um miðjan desember að Reginn færi aftur í OMX Iceland 8 vísitöluna (Nasdaq Iceland: OMXI8) í ársbyrjun 2019. Úrvalsvísitalan er samsett af þeim átta félögum sem hafa mestan seljanleika á Nasdaq Iceland. Er þeim félögum ætlað að endurspegla grunn að virkum viðskiptum á Nasdaq Iceland sem hluta af vísitölu.

Árslokaverð á bréfum Regins í kauphöllinni var 21,1 en var 25,65 í lok árs 2017. Gengi bréfa félagsins hefur ekki farið varhluta af lækkun á markaði og lækkaði gengið  um tæp 18% á árinu.

Skipting hluthafa eftir hlutafjáreign

Lífeyrissjóðir voru stærsti hluthafahópur Regins í árslok 2018 með 53% eignarhlut og halda áfram á þeirri vegferð að auka við sig hlut. Aukning á yfirstandandi ári er um 3 prósentustig frá fyrra ári.

Hlutur bankastofnana er stöðugur en tryggingafélög lækka hlut sinn um 3 prósentustig. Hlutur fjárfestingarsjóða og þá sérstaklega einkahlutafélaga hækkar milli ára. Er það meðal annars vegna hlutafjáreignar FAST-1 slhf. um áramótin.

Hlutfall erlendra hluthafa minnkar lítillega en þeir hluthafar fara úr 6% í tæp 5%.